PočetnaNovostiPoziv na dostavu ponuda za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća

Poziv na dostavu ponuda za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća

Rijeka plus d.o.o. obavještava sve fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za zakup prodajnih mjesta prigodne prodaje rasada cvijeća i povrća. Prodaja će se obavljati u Verdievoj ulici – istočno –  od  12.03.2021. do 30.06.2021 godine.

Pismene ponude molimo dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Ponuda – Prodaja rasada 2021.– NE OTVARATI“ do 08.03.2021. godine.

Pisana ponuda podnosi se preporučenom pošiljkom na adresu: Rijeka plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2, ili osobno na adresu sjedišta Službe tržnica: Riva Boduli 3/II.

Rok za predaju ponuda je 08.03.2021.god. do 16,00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.  Dodatne informacije možete zatražiti na brojeve  051/320-176 ili 091/ 121 – 3300, svaki dan od ponedjeljka do petak od 8-16 sati.

**Cijeli tekst natječaja pročitajte na priloženom linku: Obavijest-prigodna prodaja rasada

**Skicu prodajnih mjesta pogledajte na priloženom linku: Prigodna prodaja rasada