PočetnaNovostiPoslovi organizacije i naplate parkirališta

Poslovi organizacije i naplate parkirališta

Od 1. lipnja 2015. godine poslove organizacije i naplate parkiranja na području Grada Rijeke obavlja društvo RIJEKA plus d.o.o. Slijedom navedenog, molimo sve korisnike usluge parkiranja, a koji žele izraditi ili produžiti povlaštenu parkirnu kartu, da obrate pozornost na novi broj računa, odnosno IBAN, društva RIJEKA plus d.o.o., te je uplate tako moguće ostvariti na IBAN: HR8724840081106658688 kod Raifeissenbank Austria d.d.

Cijene i uvjeti ishodovanja povlaštenih parkirnih karti nisu se mijenjali. Sve informacije mogu se dobiti na 051/320-170, e-mail: parkiralista@rijeka-plus.hr ili putem pošte i osobno na adresu RIJEKA plus d.o.o, Služba parkirališta, Riva Boduli  3/II, 51000 Rijeka.