PočetnaNovostiOd 22.12.2022.godine korekcija cijena parkiranja za određene kategorije parkirnih karata

Od 22.12.2022.godine korekcija cijena parkiranja za određene kategorije parkirnih karata

Sukladno zakonskim odredbama, u procesu zamjene hrvatske kune eurom, TD Rijeka plus d.o.o. formira nove cijene određenih kategorija parkirnih karata u dvije faze. Prva faza predstavlja pripremno razdoblje od 22. do 31. prosinca 2022. godine, a u drugoj se fazi predviđa stupanje na snagu cjenika od 1. siječnja 2023. godine.

Cjenike možete pogledati na sljedećim linkovima: https://www.rijeka-plus.hr/rijeka-plus/cjenici/

Korekcije cijena se odnose samo na satne, cjelodnevne, dnevne te izgubljene parkirne karte, dok se cijene u narednoj godini, samo preračunate u euro, ne mijenjaju za tjedne, mjesečne i povlaštene karte, kao i za rezervaciju parkirnog mjesta.

Primjerice, u 1. zoni satna karta trenutno stoji 4,00 kuna, a od 22. do 31. prosinca 2022. godine satna će se karta plaćati u iznosu od 5,00 kn, što odgovara iznosu od 0,66 eur. Od 1.siječnja 2023.godine cijena će iznositi 4,52 kn što je 0,60 eura.

U periodu od 22. do 31. prosinca 2022.godine neće se mijenjati cijene karata na parkiralištima Rikard Benčić i Školjić pod rampom, budući da sadašnji samoposlužni parkirni automati, već ostvaruju sve tehničke pretpostavke da se te cijene ne korigiraju. Minimalno se korigiraju i cjenici vezani uz premještanje nepropisno parkiranih vozila.

Analizom postupanja drugih jedinica lokalne samouprave utvrđeno je da od 1. siječnja 2023. godine prosječne cijene satne karte u Rijeci, u odnosu na Zagreb i Pulu i dalje ostaju niže, a Rijeka će također imati najpovoljnije cijene premještanja nepropisno zaustavljenih vozila.