PočetnaNovostiOd 01.siječnja 2023.godine ophodnju nerazvrstanih cesta vrši TD Rijeka plus d.o.o.

Od 01.siječnja 2023.godine ophodnju nerazvrstanih cesta vrši TD Rijeka plus d.o.o.

Ovim Vas putem obavještavamo kako će od 1.siječnja 2023.godine ophodarska služba TD Rijeka plus d.o.o vršiti ophodnju nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke. Operativni centar ophodarske službe dostupan je na kontakt telefon 051 352 500

Sukladno godišnjem planu ophodnje nerazvrstanih cesta, ophodarska služba provodi mjere za zaštitu javnih cesta, poduzima sve potrebne radove i aktivnosti za sigurnost na prometnicama te hitno otklanja eventualne štetne aktivnosti kako bi se osiguralo nesmetano i sigurno prometovanje.