PočetnaNovostiObjavljuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu garaže Kantrida

Objavljuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu garaže Kantrida

Na temelju članka 6. st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Uprave RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III, br. UP 0001724-36 od ­­­­­23. veljače 2024. godine, objavljuje se slijedeći

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORAU GARAŽI KANTRIDA PROVOĐENJEM USMENOG NADMETANJA (LICITACIJE)

  1. PREDMET ZAKUPA

Predmet zakupa je poslovni prostori koji se nalaze u sklopu javne garaže Kantrida u Rijeci, lstarska 33, koja je izgrađena na k.č.br.1741/6 i upisana u z.k.ul.br. 3424, k.o. Zamet, kako slijedi:

Redni broj Poslovni prostor DjelatnostPočetna jedinična zakupnina po m2 (bez PDV-a) Početna ukupna zakupnina (bez PDV-a) Jamčevina/Tri mjesečne zakupnine (s PDV-om) Trajanje zakupa (godina)Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora Datum i vrijeme održavanja licitacije
Adresa,/površinaPodručjeDjelatnost i šifra NKD
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
1 Istarska br.33/ 33,72 m2 NSAMO ZA 72.-82. uredski prostor za administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, osim 78.20.: djelatnost agencije za privremeno zapošljavanje učenika i studenata 7,00 eura 236,04 eura 885,15 eura 5­­­2.4.2024. od 10:00 h do 13:00 h 10.4.24. u 11:00 sati

Poslovni prostor pod rednim brojem 1, ukupne površine 33,72 m2, nalazi se na najvišoj etaži javne garaže Kantrida, a sastoji se od jedne poslovne prostorije od 31,42 m2 i sanitarnog čvora od 2,30 m2. Energetski certifikat za predmetni prostor posjeduje razred B.

Predmetni poslovni prostori nije slobodan od osoba i stvari.

Tekst natječaja

Obrazac prijave na natječaj

Izjave za natječaj