PočetnaNovostiObjavljen je natječaj za zakup poslovnog prostora u javnoj garaži Kantrida

Objavljen je natječaj za zakup poslovnog prostora u javnoj garaži Kantrida

Na temelju članka 6. st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Uprave RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III, br. UP 0001724-36 od ­­­­­23. veljače 2024. godine, objavljuje se slijedeći

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U GARAŽI KANTRIDA PROVOĐENJEM USMENOG NADMETANJA (LICITACIJE)

  1. PREDMET ZAKUPA

Predmet zakupa je poslovni prostori koji se nalazi u javnoj garaži Kantrida u Rijeci, lstarska 33, koja je izgrađena na k.č.br.1741/6 i upisana u z.k.ul.br. 3424, k.o. Zamet, kako slijedi:

Redni broj Poslovni prostor DjelatnostPočetna jedinična zakupnina po m2 (bez PDV-a) Početna ukupna zakupnina (bez PDV-a) Jamčevina/Tri mjesečne zakupnine (s PDV-om) Trajanje zakupa (godina)Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora Datum i vrijeme održavanja licitacije
Adresa,/površinaPodručjeDjelatnost i šifra NKD
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
1 Istarska br. 33/ 5 m2 JSAMO ZA: 61 – Telekomunikacije 60,00 € 300,00 € 1.368,75 € do 30.06.20271.3.2024. od 10:00 h do 13:00 h8.3.24. u 11:00 sati

Poslovni prostor pod rednim brojem 1, ukupne površine 5 m2, nalazi se u javnoj garaži Kantrida, a sastoji se od dijela prostora na terasi krova, prostora za razvod antenskih kablova, prostora ispod terase/krova za smještaj telekomunikacijskih uređaja, potrebnog prostora ili površina zida za smještaj vanjskih jedinica rashladnih uređaja, trase za prolaz instalacija, mjesta na koje će biti spojen odvod kondenzata, Zakupnik je obvezan izgraditi vlastiti niskonaponski priključak. Za vrijeme dok Zakupnik ne izgradi vlastiti niskonaponski priključak, mjesečno će plaćati utrošenu električnu energiju za rad elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u prostoru, temeljem očitanja potrošnje na kontrolnom brojilu. Energetski certifikat za predmetni prostor posjeduje razred B.

Predmetni poslovni prostor nije slobodan od osoba i stvari.

Ovdje pogledajte cijeli tekst natječaja.