PočetnaNovostiObjavljen je natječaj za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća na riječkoj tržnici

Objavljen je natječaj za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća na riječkoj tržnici

 Ovim putem obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za zakup prodajnih mjesta prigodne prodaje rasada cvijeća i povrća na centralnoj riječkoj tržnici.

Prodaja će se obavljati u Verdievoj ulici (istočno) – od 01.03.2023. do 30.06.2023. godine.

Nepotpune ponude neće se uvažiti.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda – Prodaja rasada 2023. – NE OTVARATI“. Iste je potrebno dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: TD Rijeka plus d.o.o, 51000 Rijeka, Blaža Polića 2/III. Rok za predaju ponuda je 22.02.2023. godine do 16,00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

O rezultatima natječaja obavijestit će se ponuditelji najkasnije do 23.02.2023. godine, telefonskim putem. Sve informacije o ovoj obavijesti možete zatražiti na broj telefona 091 121 3320

Niže pronađite cijeli tekst natječaja i skicu prostora:

Prigodna prodaja rasada cvijeća i povrća (skica)

tekst natječaja