PočetnaNovostiObavijest zakupcima prodajnih mjesta povodom prigodne prodaje cvijeća uoči 01.11.2017.g

Obavijest zakupcima prodajnih mjesta povodom prigodne prodaje cvijeća uoči 01.11.2017.g

Ovim putem obavještavamo fizičke i pravne osobe da organiziramo prigodnu prodaju krizantema i ostalog cvijeća, svijeća i sličnih proizvoda povodom Dana mrtvih te prikupljamo ponude za zakup prodajnih mjesta. Prigodna prodaja obavljat će se u Verdievoj ulici – istočno, od 26.10. do 01.11.2017. godine.

Lokacija za koju se prikupljaju ponude:

CENTRALNA TRŽNICA – VERDIEVA ULICA ISTOČNI DIO

1. Red A – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m – od broja 1 do broja 12

2. Red B – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m – od broja 1 do broja 15

3. Red C – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m – od broja 1 do broja 15

4. Red D – prodajno mjesto koje čini drveni stol od 2m – od broja 1 do broja 14

a/ Početna cijena zakupa jednog prodajnog mjesta – drvenog stola ( 2 m ) za cijelo vrijeme trajanja prigodne prodaje iznosi 1.300,00 kuna. PDV nije uračunat u cijenu.
b/ Svaki ponuđač može se natjecati za neograničeni broj prodajnih mjesta te je u svojoj ponudi dužan navesti koliko je prodajnih mjesta zainteresiran uzeti u zakup ako natječajem ostvari tu mogućnost.
c/ Ako ponuđač za isto prodajno mjesto dostavi više ponuda s različitim iznosima zakupa, uvažit će se samo najviša ponuda.
d/ U pismenoj ponudi ponuđač je obavezan:
• navesti točan naziv i adresu ponuđača te broj telefona ili mobitela,
• jasno naznačiti red i broj prodajnog mjesta za koji se ponuda daje,
• navesti iznos zakupa koji se nudi za svako prodajno mjesto.
Uz pismenu ponudu svaki je ponuđač obavezan priložiti: presliku rješenja Trgovačkog suda o registraciji poduzeća ili presliku obrtnice ili presliku Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača te presliku osobne iskaznice direktora poduzeća, vlasnika obrta ili nositelja poljoprivrednog gospodarstva.
NEPOTPUNE PONUDE NEĆE SE UVAŽITI !
e/ Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda – prigodna prodaja 10.2017. – NE OTVARATI” do 13.10.2017. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu:
• RIJEKA plus d.o.o., Riva Boduli 3/II, n/p: Služba tržnica, 51 000 Rijeka
f/ Skica smještaja prodajnih mjesta može se preuzeti kod radnika Službe tržnica društva RIJEKA plus na sjevernom ulazu u ribarnicu (Paviljon III) ili u uredu Službe tržnica na adresi Riva Boduli 3/II, Rijeka.
g/ Prioritetna lista po prispjelim ponudama za sva naznačena prodajna mjesta bit će izrađena dana 16.10.2017. godine, a ponuđači koji ostvare prioritet za zakup prodajnih mjesta obvezni su istog dana odlučiti koja će prodajna mjesta zakupiti te odmah izvršiti uplatu ponuđenog iznosa zakupa uvećanog za 25% PDV-a.
h/ Neizvršavanje obveze iz prethodnog stavka ove obavijesti istoga dana smatrat će se odustajanjem od zakupa prodajnog-ih mjesta, te će se ta mjesta ponuditi slijedećem ponuđaču s prioritetne liste

i/ Rezervacije i uplate korištenja prodajnih mjesta koja nisu izdana u zakup putem natječaja obavljat će se od 20.10.2017. godine, od 8,oo sati, u uredu Službe tržnica, Zagrebačka ulica – sjeverni ulaz u ribarnicu.

Sve informacije o ovoj obavijesti možete zatražiti na: 091/1213-444 ili na 051/213-851.

Napomene:
1. Prodaju mogu obavljati samo registrirana poduzeća, obrti i poljoprivredni proizvođači.
2. Prodaja se može obavljati samo unutar dozvoljene zakupljene površine i na prodajnim mjestima utvrđenim skicom koju se dostavlja u privitku ove obavijesti.
3. Zabranjeno je korištenje nogostupa do stambene zgrade i parka u svrhu prodaje, izlaganja ili skladištenja cvijeća te parkiranje vozila za dostavu robe i sl.
4. Korisnicima koji se neće pridržavati navedenih obveza zabranit će se pravo daljnje prodaje.
5. Svi korisnici dužni su sav otpad odnositi u press kontejner smješten kraj ribarnice, te po završetku dnevne prodaje prostor na kojem je obavljana prodaja ostaviti čistim.