PočetnaNovostiObavijestiObavijest za korisnike povlaštenih parkirališnih karata

Obavijest za korisnike povlaštenih parkirališnih karata

Obavještavamo cijenjene korisnike javnih parkirališta na području grada Rijeke koji temeljem članka 19. Općih uvjeta imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu, a koji žele koristiti vozilo drugih registarskih oznaka od prijavljenog vozila te ostvariti pravo korištenja usluga parkiranja dužni su prije korištenja usluge obavijestiti Call centar društva Rijeka plus d.o.o. na broj 051/311-400 ili 060/151-151.

Osobe određene člankom 19. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke koje imaju pravo na povlaštenu kartu su:

  • članovi Gradskog vijeća Grada, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Trgovačkog društva, za određeno vozilo koje koriste,
  • članovi vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnici nacionalnih manjina u Gradu, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Trgovačkog društva, za određeno vozilo koje koristi vijeće nacionalne manjine odnosno predstavnik nacionalne manjine,
  • osobe s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti na temelju rješenja nadležnog tijela, za određeno vozilo koje koriste, na svim javnim parkiralištima za parkirališna mjesta koja nisu rezervirana za vozila s invaliditetom i uz uvjet isticanja znaka pristupačnosti na vjetrobranskom staklu vozila,
  • fizičke osobe – hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata kojima je status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata priznat na temelju rješenja nadležnog ministarstva, a imaju vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuju važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu, na javnom parkiralištu koje odredi Uprava Trgovačkog društva, za određeno vozilo u vlasništvu ili leasingu.