PočetnaNovostiNovi Opći uvjeti usluge parkiranja i premještanja vozila

Novi Opći uvjeti usluge parkiranja i premještanja vozila

Obavještavamo cijenjene korisnike javnih parkirališta na području Grada Rijeke da su od dana 18.05.2019.g. (subota) u primjeni novi Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke te Opći uvjeti isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području Grada Rijeke. Isti se mogu u cjelovitom opsegu teksta pročitati u Službenim novinama Grada Rijeke, broj: 10/19 od dana 10. svibnja 2019.god. te na web stranicama RIJEKA Plus d.o.o.

Skrećemo pozornost da, u odnosu na dosadašnji način naplate dnevne parkirne karte, Novim Općim uvjetima za parkiranje nije predviđeno plaćanje dnevne parkirne karte u visini iznosa određenog za pet sati parkiranja u zoni u kojoj je izdana dnevna parkirna karta u roku od 8 dana od dana njezina izdavanja. Prema novim Općim uvjetima, počev od 18.5.2019.god. pa na dalje, izdana dnevna parkirna karta biti će važeća, isključivo, za parkirališnu zonu u kojoj je izdana i za sve parkirališne zone sa istom ili nižom satnom cijenom parkiranja u odnosu na satnu cijenu parkiranja u zoni u kojoj je DPK izdana.

Također, Korisnici javnih parkirališta, kojima je dnevna parkirna karta izdana zaključno sa 17.05.2019. godine, kao posljednjim danom važenja postojećih Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, moći će platiti izdanu DPK u umanjenom iznosu, određenom za pet sati parkiranja u zoni u kojoj je izdana u daljnjem roku od 8 dana, a najkasnije do dana 25. svibnja 2019.god., odnosno zaključno sa tim datumom.

Nove Opće uvjete možete pročitati u poveznicama u nastavku: