PočetnaNabavaUsluga servisa i održavanja sustava automatske naplate parkiranja SKIDATA

Usluga servisa i održavanja sustava automatske naplate parkiranja SKIDATA

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: PN-055/20

Rok za dostavu ponude: 03.08.2020. u 12:30 sati

Jednostavna nabava