PočetnaNabavaUsluga servisa i održavanja automatske naplate parkiranja SKIDATA

Usluga servisa i održavanja automatske naplate parkiranja SKIDATA

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: PN-044/23

Rok za dostavu ponude: 31.08.2023. u 13:00 sati

Jednostavna nabava