PočetnaNabavaUsluga provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije

Usluga provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: PN-079/23

Rok za dostavu ponude: 15.11.2023. u 12:00 sati

Jednostavna nabava