PočetnaNabavaUSLUGA PROVEDBE OBVEZATNE (PREVENTIVNE) DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

USLUGA PROVEDBE OBVEZATNE (PREVENTIVNE) DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: PN-060/22

Rok za dostavu ponude: 17.11.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava