PočetnaNabavaUređenje pješačke zone u Ulici Vinka Benca i sanacija asfalta spoja Ulice Turnić i Zvonimirove ulice

Uređenje pješačke zone u Ulici Vinka Benca i sanacija asfalta spoja Ulice Turnić i Zvonimirove ulice

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-128/22

Rok za dostavu ponude: 31.05.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava