PočetnaNabavaUgradnja usporivača prometa tipa „jastuk“ u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9

Ugradnja usporivača prometa tipa „jastuk“ u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-127/22

Rok za dostavu ponude: 27.05.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava