PočetnaNabavaUgradnja usporivača prometa tipa “jastuk” u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9, te na području Ulice Drenovski put kod kbr. 105 i 107

Ugradnja usporivača prometa tipa “jastuk” u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9, te na području Ulice Drenovski put kod kbr. 105 i 107

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-133/22

Rok za dostavu ponude: 24.06.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava