PočetnaNabavaSanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova te postava rampi za invalide na području Grada Rijeke tijekom 2022. godine

Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova te postava rampi za invalide na području Grada Rijeke tijekom 2022. godine

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-086/22

Rok za dostavu ponude: 04.03.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava