PočetnaNabavaSanacija odvodnje oborinskih voda na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2022. godine

Sanacija odvodnje oborinskih voda na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2022. godine

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-120/22

Rok za dostavu ponude: 08.03.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava