PočetnaNabavaPreprogramiranje postojećeg semaforskog uređaja i izmještanje postojeće semaforske opreme na raskrižju Kumičićeva – D. Godine

Preprogramiranje postojećeg semaforskog uređaja i izmještanje postojeće semaforske opreme na raskrižju Kumičićeva – D. Godine

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-154/22

Rok za dostavu ponude: 16.11.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava