PočetnaNabavaNAJAM APLIKATIVNE OPREME ZA NAPLATU I KONTROLU PARKIRALIŠNIH PRAVA

NAJAM APLIKATIVNE OPREME ZA NAPLATU I KONTROLU PARKIRALIŠNIH PRAVA

Jednostavna nabava / Isporuka roba
Evidencijski broj: PN-069/22

Rok za dostavu ponude: 10.03.2022. u 13:00 sati

Jednostavna nabava