PočetnaNabavaNabava i ugradnja uređaja za fiskalizaciju parkirnih automata s implementacijom aplikativnog rješenja

Nabava i ugradnja uređaja za fiskalizaciju parkirnih automata s implementacijom aplikativnog rješenja

Jednostavna nabava / Isporuka roba
Evidencijski broj: PN-108/20

Rok za dostavu ponude: 29.10.2020. u 12:00 sati

Jednostavna nabava