PočetnaNabavaIzvedba bušotina u upojnim bunarima na raznim lokacijama na području grada Rijeke tijekom 2023. godine

Izvedba bušotina u upojnim bunarima na raznim lokacijama na području grada Rijeke tijekom 2023. godine

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-094/23

Rok za dostavu ponude: 31.03.2023. u 12:00 sati

Jednostavna nabava