PočetnaNabavaIzvedba bušotina u upojnim bunarima na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2022. godine

Izvedba bušotina u upojnim bunarima na raznim lokacijama na području Grada Rijeke tijekom 2022. godine

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: PN-096/22

Rok za dostavu ponude: 17.03.2022. u 12:00 sati

Jednostavna nabava