PočetnaNabavaDobava, doprema i ugradnja prometnih znakova, ogledala, usporivača prometa, te nadogradnja vibro traka na području grada Rijeke tijekom 2024. godine

Dobava, doprema i ugradnja prometnih znakova, ogledala, usporivača prometa, te nadogradnja vibro traka na području grada Rijeke tijekom 2024. godine

Rok za dostavu ponude: 05.04.2024. u 10:00 sati

Elektronički oglasnik javne nabave icon-eojn
Javna nabava