PočetnaNovostiNa određenim parkirnim automatima moguća kupnja digitalne karte

Na određenim parkirnim automatima moguća kupnja digitalne karte

Obavještavamo korisnike da je od dana 24.03.2022. na parkiralištima na lokacijama Bože Vidasa, Podkoludrica, Brajdica i ulica Milutina Barača aktivan program za obavezan unos registarske oznake na parkirnim automatima.

Korisnici moraju prije plaćanja unijeti registarsku oznaku vozila. Sve su upute jasno istaknute na parkirnim automatima. Nakon plaćanja usluge kartu nije potrebno staviti u vozilo.