Otvorena javna parkirališta

7,00 kn/sat

m-Parking

708510

Ivana Zajca, Ulica Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva, Wenzelova, Senjsko pristanište, Splitska, Zadarska, Žrtava Fašizma, Erazima Barčića, Matije Gupca, Veslarska, Ciottina ulica, Ulica Školjić

10,00 kn/sat

m-Parking

708601

Supilova ulica, Dežmanova ulica i Ulica Šime Ljubića

4,00 kn/sat

m-Parking

708511

Trg Kralja Tomislava, Muzejski trg, Cambierieva, M. Butkovića, Cindrićeva ulica, Ul. I. Filipovića, Ul. I. Marinkovića, Školjić kod Bazena, Ul. I. Rendića, M. Albaharija, Senjskih uskoka, Irene Tomee, Ljudevita Matešića, Slaviše Vajnera Čiče, Omladinska,Tizianova,Laginjina, Trinajstićeva ulica, Ul. M. Smokvine Tvrdog, F. Brentinija, Ul. Podhumskih žrtava, Ul. R. K. Jeretova, Ul. N. Cara, Ul. Potok, Ul. Stane Vončine, Ul. J. Završnika, Ul. Z. Petranovića, Ul. Šetalište Vladimira Nazora i Vodovodna, kao i Ulica Vjekoslava Dukića, Bože Vidasa, Tržnica Zamet i Podkoludrice.

3,00 kn/sat

m-Parking

708512

Ulica Petra Kobeka i Ulica Milutina Barača