PočetnaNovostiJavni natječaj za zakup prodajnih mjesta na tržnicama: Centralna tržnica, Brajda i Zamet

Javni natječaj za zakup prodajnih mjesta na tržnicama: Centralna tržnica, Brajda i Zamet

Na temelju članka 5.i 6. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa  od 14. prosinca 2018.god., društvo Rijeka plus d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnicama u Gradu Rijeci: CENTRALNA TRŽNICA, BRAJDA I ZAMET.  Natječaj traje od 30.01.-20.02.2019.godine. Za više informacija možete nazvati svakim radnim danom od 8-16 sati, na brojeve 051 311 487 ili 051 311 424.

Na priloženom linku pročitajte cijeli tekst natječaja – TEKST NATJEČAJA TRŽNICE

Preuzmite obrazac ponude za natječaj –  PONUDA ZA NATJEČAJ

PODACI O PRODAJNIM MJESTIMA ZA KOJA SE OBJAVLJUJE JAVNI  NATJEČAJ:

Podaci o prodajnim mjestima na tržnicama za koje se objavljuje javni natječaj sadržani su u priloženoj tablici a isti su, kako slijedi:

  • tržnica, lokacija, vrsta prodajnog mjesta, interna oznaka poslovnog prostora, naziv skice i djelatnost,
  • početni iznos zakupnine za prodajno mjesto, bez poreza na dodanu vrijednost, određen u kunama (na zakupninu se obračunava porez na dodanu vrijednost),
  • iznos jamčevine koju na račun Društva treba uplatiti svaki ponuditelj za svako pojedino prodajno mjesto za koje se natječe, jednak je iznosu od 3 (tri) početne mjesečne zakupnine i obračunatog iznosa PDV-a.

Centralna tržnica

Demetrova ulica – Skladišta

DEMETROVA Skladišta

CT-Demetrova ulica – Skladišta

RIBARNICA

Paviljon II

Paviljon I

Centralna paviljoni i ribarnica

Zagrebačka ulica – Sredina

Zagrebačka ulica – Istok

Verdieva ulica – Zapad

Verdieva ulica – Sredina

Vanjski prostor

Trninina ulica – Sredina

Trninina ulica – Sjever

Lisinski – Sredina

Lisinski – Sjever

Zagrebačka ulica – Zapad

Centralna vanjski prostor

CENTRALNA -VANJSKI PROSTOR SKICA

Tržnica Zamet

ZAMET

Zamet 01

Tržnica Brajda

BRAJDA – vanjski prostor

BRAJDA – paviljon prizemno

BRAJDA – paviljon kat

Brajda

 RAZGLED OGLAŠENIH PRODAJNIH MJESTA:

Prodajna mjesta iz ovog javnog natječaja mogu se razgledati svaki radni dan, od ponedjeljka do petka počevši od 30.01.2019.god. pa zaključno do 20.02.2019.god. uz, prema potrebi, prethodnu najavu na telefon: 091 121 3175.

 Iznimno, kada za to postoji opravdani razlog, pojedino prodajno mjesto može se razgledati i u drugo vrijeme ako za isto postoje organizacijske mogućnosti u Društvu.

 VRIJEME I NAČIN DOSTAVE PISANIH PONUDA:

Pisana ponuda može se dostaviti počev od 30.01 .2019. do 20.02.2019. do 16,00 sati, bez obzira na način dostave. Nakon isteka roka za zaprimanje ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

Pisane ponude daju se za svako pojedino prodajno mjesto zasebno.

Pisana ponuda podnosi se preporučenom pošiljkom na adresu: RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Školjić 15 ili osobno na adresu sjedišta Društva Rijeka, Školjić 15 (Porta).

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu u omotnicu te na zatvorenoj omotnici naznačiti vrstu i redni broj prodajnog mjesta za koje se podnosi pisana ponuda te naznačiti na kojoj se tržnici i u kojoj se ulici nalazi prodajno mjesto, kako slijedi:

»NE OTVARATI – PONUDA ZA UZIMANJE U ZAKUP PRODAJNOG MJESTA:

NAZIV TRŽNICE:____________________ ULICA :___________________

VRSTA PRODAJNOG MJESTA: ____________________________________

INTERNA OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA: _______________________«.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.