PočetnaNovostiFoto: jedinstveno vozilo na riječkim prometnicama- Rijeka plus nabavio pokretnu servisnu radionu

Foto: jedinstveno vozilo na riječkim prometnicama- Rijeka plus nabavio pokretnu servisnu radionu

Kvar, problem, situacija koju treba riješiti – pokretna radiona Rijeka plusa u promptnom roku stiže na lokaciju kvara vozila kako bi se nastala situacija riješila. Obzirom da je jedna od djelatnosti Rijeka plusa i održavanje i servisiranje vozila, na ovaj način skraćuje se vrijeme intervencije čime se omogućava brža i efikasnija usluga.

Servisno vozilo, jedinstveno na riječkim prometnicama, opremljeno je potrebnim alatima. U njemu se nalazi između ostaloga i radni stol, zračni kompresor, hidraulična dizalica nosivnosti do 5 tona, ruski ključ, starter baterije, pretvarač napona, baterijski odvijač, uređaj na namatanje crijeva, pričvrsne trake za teret i ostali alat potreban za kvalitetan rad. Na ovaj način Rijeka plus nastavlja svoj investicijski ciklus, čime se podiže nivo usluge, što je u skladu sa misijom i vizijom Društva.