PočetnaAnketa

Anketni upitnik

Poštovani korisnici usluga TD Rijeka plus d.o.o. Rijeka!

Vaše mišljenje nam je važno. Odgovore koje dobijemo pomno ćemo analizirati. Prijedlozi i stavovi koje ćete iskazati popunjavanjem ankete sigurno će nam pomoći u iznalaženju boljih rješenja. Anketni upitnik je anoniman. Potrebno je odabrati jedan ili više ponuđenih odgovora.

PROČITAJTE PRIJE ISPUNJAVANJA! Hvala vam

TD Rijeka plus d.o.o. nadležno je za upravljanje parkiralištima na području grada Rijeke, te upravlja s nešto manje od 6000 parkirnih mjesta raspoređenih na otvorena parkirališta, zatvorena parkirališta i garaže. Nadležno je i za djelatnost tržnica, kao i za održavanje prometnica, upravljanje prometom i prometnu signalizaciju, za servisiranje vozila, te za premještanje nepropisno parkiranih vozila.

TD Rijeka plus d.o.o. ne izdaje kazne. Prilikom korištenja usluge parkiranja koja se naplaćuje, a ukoliko nemate važeću parkirnu kartu, može Vam se izdati dnevna parkirna karta. Za nepropisno parkirana vozila nadležna je prometna policija ili Prometno redarstvo grada Rijeke.

Također, TD Rijeka plus d.o.o. nadležno je i za realizaciju prioriteta mjesnih odbora grada Rijeke, za održavanje prometnica, te upravljanje prometom, kao i za prometnu signalizaciju i semafore.


Prikupljanje odgovora je završeno, anketa je zatvorena

Odgovori, prijedlozi i stavovi korisnika prikupljani su u razdoblju od 13. do 20. lipnja 2023. godine.
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali.