PočetnaNovostiAglomeracija Rijeka – od 15. svibnja 2023. g. na snazi privremena prometna regulacija na području Marčeljeve drage

Aglomeracija Rijeka – od 15. svibnja 2023. g. na snazi privremena prometna regulacija na području Marčeljeve drage

Obavještavamo javnost o radovima na području Marčeljeve drage u trupu nerazvrstanih cesta – Ulica Marina Jakominića, Mate Balote, odvojak ulice Ede Jardasa u sklopu zahvata na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”

Radovi započinju dana 15. svibnja 2023. godine, a previđeno trajanje radova je do 15. rujna 2023. godine.

Na predmetnoj dionici promet će se odvijati uspostavljenom privremenom prometnom regulacijom, te se mole sudionici u prometu na poštivanje iste.