PočetnaNovostiObjavljen je natječaj za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća na riječkoj tržnici

Objavljen je natječaj za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća na riječkoj tržnici

Ovim putem obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za zakup prodajnih mjesta prigodne prodaje rasada cvijeća i povrća na centralnoj riječkoj tržnici.

Prodaja će se obavljati u Verdievoj ulici (istočno) – od 01.03.2024. do 30.06.2024. godine.

Zbog realizacije projekta snimanja dugometražnog igranog filma u određenim periodima mjeseca ožujka prostor za održavanje prigodne prodaje privremeno će biti premješten na obližnju lokaciju u ulici Milke Trnine – sjever, na prostor između kazališnog parka i prodajnih mjesta namijenjenih za prodaju cvijeća.

Nepotpune ponude neće se uvažiti.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom„Ponuda – Prodaja rasada 2024. – NE OTVARATI“.Iste je potrebno dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: TD Rijeka plus d.o.o, 51000 Rijeka, Blaža Polića 2/III. Rok za predaju ponuda je26.02.2024. godine do 16,00 sati, bez obzira na način dostave ponuda. Početna cijena mjesečnog zakupa jednog prodajnog mjesta bez uračunatog PDV-a iznosi 233,59 EUR (dvjestotridesettrieuraipedesetdevetcenti).

O rezultatima natječaja obavijestit će se ponuditelji najkasnije do 28.02.2024.godine, telefonskim putem. Sve informacije o ovoj obavijesti možete zatražiti na broj telefona 091 121 3320

Niže pronađite cijeli tekst natječaja i skicu prostora:

tekst natječaja

Skica – Prigodna prodaja rasada cvijeća i povrća

Skica – Prigodna prodaja rasada cvijeća i povrća (privremena lokacija)