PočetnaTržnice grada RijekeNatječaji – javni natječaj 30.01.-20.02. – zakup prodajnih mjesta – Centralna tržnica, tržnice Zamet i Brajda

Natječaji – javni natječaj 30.01.-20.02. – zakup prodajnih mjesta – Centralna tržnica, tržnice Zamet i Brajda

Aktualni natječaji

 1. Na temelju članka 5.i 6. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta te postupku za davanje na korištenje ugostiteljskih terasa  od 14. prosinca 2018.god., društvo Rijeka plus d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnicama u Gradu Rijeci: CENTRALNA TRŽNICA, BRAJDA I ZAMET.  Natječaj traje od 30.01.-20.02.2019.godine. Za više informacija možete nazvati svakim radnim danom od 8-16 sati, na brojeve 051 311 487 ili 051 311 424.

Sve o javnom natječaju možete pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/2MIxaC5

2.   Obavještavamo fizičke i pravne osobe, da organiziramo prodaju rasada cvijeća i povrća te prikupljamo ponude za zakup prodajnih mjesta.

Prodaja će se obavljati u Verdievoj ulici – istočno –  od  01.03.2019. do 30.06.2019 godine.

Lokacija za koju se prikupljaju ponude:

CENTRALNA TRŽNICA – VERDIEVA ULICA ISTOČNI DIO

 1. Red A  – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – od broja    do broja    9
 1. Red B  – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – od broja    do broja   10
 1. Red C  – prodajno mjesto koje čini drveni stol od cca. 2m – od broja    do broja   6

a/   Početna cijena mjesečnog zakupa jednog prodajnog mjesta iznosi 1.760,00 kuna  (PDV nije uračunat u cijenu).

b/   Svaki ponuđač može se natjecati za neograničeni broj prodajnih mjesta te je u svojoj ponudi dužan navesti koliko je prodajnih mjesta zainteresiran uzeti u zakup ako natječajem ostvari tu mogućnost.

c/   Ako ponuđač za isto prodajno mjesto dostavi više ponuda sa različitim iznosima zakupa, uvažit će se samo najviša ponuda.

d/   U pismenoj ponudi ponuđač je obavezan:

 • navesti točan naziv i adresu te kontakt broj,
 • jasno naznačiti red i broj prodajnog mjesta za koji se ponuda daje,
 • navesti iznos zakupa koji se nudi za svako prodajno mjesto.

Uz pismenu ponudu svaki je ponuđač obavezan priložiti: presliku rješenja Trgovačkog suda o registraciji poduzeća ili presliku obrtnice ili presliku Rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača te presliku osobne iskaznice direktora poduzeća, vlasnika obrta ili nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

NEPOTPUNE  PONUDE NEĆE SE UVAŽITI !

e/   Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda – Prodaja rasada 2019.

– NE OTVARATI“ do 22.02.2019. godine:

Pisana ponuda podnosi se preporučenom pošiljkom na adresu: RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15

ili osobno na adresu sjedišta Društva; Školjić 15 (Porta).

Rok za predaju ponuda je 22.02.2019.god. do 16,00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

f/    Skica smještaja prodajnih mjesta može se preuzeti kod radnika Službe tržnica društva RIJEKA plus d.o.o. na sjevernom ulazu u ribarnicu ili u uredu Službe tržnica na adresi Riva boduli 3/II.

g/   O rezultatima natječaja obavijestit ćemo Vas 25.02.2019. godine telefonskim putem.

h/   Istog se dana svaki ponuđač mora odlučiti koje će prodajno mjesto, po prioritetnoj listi ponuda, uzeti u zakup te izvršiti uplatu ponuđenog zakupa (uvećan za 25% PDV-a) i iznosa od 2.000,00 kuna za svaki prodajni prostor, kao zalog za poštivanje svojih obveza tijekom i po završetku  prodaje. Sa Ponuditeljima će se zaključiti Ugovor o privremenom korištenju prodajnog mjesta za period od 01.03.2019.-30.06.2019. Ukoliko Ponuditelj  ne zaključi Ugovor u roku do 28.02.2018. godine, smatrati će se da je odustao od svoje ponude, a uplaćeni iznos zakupa i zaloga će se zadržati.

Neizvršavanje obveze iz prethodnog stavka ove obavijesti  istoga dana  smatrat će se odustajanjem od zakupa prodajnog-ih mjesta, te će se ta mjesta ponuditi slijedećem ponuđaču sa prioritetne liste.

Sve informacije o ovoj obavijesti možete zatražiti na telefon, 051/311-487 ili 051/ 320 – 143.

Napomene:

 1. Prodaju mogu obavljati samo registrirana poduzeća, obrti i poljoprivredni proizvođači.
 2. Prodaja se može obavljati samo unutar dozvoljene zakupljene površine i na prodajnim mjestima utvrđenim skicom u redovitom radnom vremenu tržnice
 3. Zabranjeno je korištenje nogostupa do stambene zgrade i parka u svrhu prodaje, izlaganja ili skladištenja cvijeća te parkiranje vozila za dostavu robe i sl.
 4. Korisnicima koji se neće pridržavati navedenih obveza zabranit ćemo pravo daljnje prodaje.
 5. Svi korisnici dužni su sav otpad odnositi u press kontejner smješten kraj ribarnice te po završetku dnevne prodaje prostor na kojem je obavljana prodaja ostaviti čistim što će dežurni radnik tržnice očevidom utvrditi na dan 30.06.2019. u 14.00 sati. U protivnom , uplaćeni polog neće biti vraćen već će se aktivirati  za plaćanje troška odvoza ostavljenog otpada.

RIJEKA plus d.o.o.

Služba tržnica