PočetnaJavni prijevozVrste karata

Vrste karata

U opticaju su pojedinačne, tjedne, mjesečne i godišnje putne karte. Pod pojedinačnim kartama se podrazumijevaju karte za jedno poništavanje, dva poništavanja, dnevna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone) i tjedna karta (za prvu zonu Grada Rijeke i cijelo tarifno područje (1.-4. zone). Od 23. travnja 2018. godine dostupna je tzv. “smartica”, putna karta koja se može kupiti putem aplikacije na mobilnim telefonima. Više o “smartici” saznajte OVDJE

Od 01.rujna 2018.godine moguće je koristiti i integriranu kartu HŽ-a i KD Autotrolej. Više o uvjetima i cijenama karata saznajte OVDJE

Također, tijekom ljetne sezone u prodaji su i karte za tuRistički autobus za razgledavanje grada.

Karta za jedno poništavanje

Kartu prodaje vozač u autobusu te se mogu kupiti i na validatoru putem Gradske kartice, a koriste se za putovanje na području jedne, dvije, tri ili četiri tarifne zone. Putnik kupuje kartu za broj zone/a koliko ih vožnjom želi prijeći. Putnik s poništenom pojedinačnom kartom ima pravo prelaziti više puta s linije na liniju putujući od ishodišta do odredišta, uz uvjet da ne prekorači vremensko ograničenje i to za jednu zonu 60 minuta, dvije zone 70 minuta, tri zone 90 minuta i četiri zone 130 minuta.

Karta za dva poništavanja

Karte se prodaju na prodajnim mjestima KD Autotrolej, te na drugim prodajnim mjestima s kojima je KD Autotrolej sklopio Ugovor o prodaji. Pravo korištenja te karte istovjetno je kao i za karte za jedno poništavanje.

Dnevna karta

Dnevna karta – za područje prve tarifne zone Grada Rijeke (zona 1.) ili cijelo tarifno područje (zone 1.- 4.). Putnik je dužan pri prvom ulasku u autobus poništiti putnu kartu u automatu ili kod vozača.
Jednom poništena karta vrijedi za neograničen broj putovanja, toga dana, na svim linijama unutar prve tarifne zone Grada Rijeke odnosno na cijelom tarifnom području, bez obzira na smjer putovanja.
Karte su prenosive, i tijekom dana ih može koristiti više osoba.

Tjedna karta

Tjedna karta – za područje prve tarifne zone Grada Rijeke (zona 1.) ili cijelo tarifno područje (zone 1.- 4.). Glasi na ime i prezime putnika, a vrijedi za neograničeni broj putovanja 7 kalendarskih dana u nizu, a datumsko važenje je upisano na karti. Tjednu kartu je, uz predočenje osobne iskaznice, moguće napraviti isključivo na prodajnim mjestima (Jelačićev trg3, Delta ili Opatija).

Mjesečne karte

Mjesečne karte – kupljeno pravo zamjenjuje mjesečni kupon te se upisuje na karticu (DC RCC) u elektroničkom obliku. Pravo vrijedi za neograničeni broj putovanja na području zone/a, koje su upisane na gradsku karticu (DC RCC) i linija koje prometuju tim područjem.

Sve vrste mjesečnih prava vrijede od prvog do zadnjeg datuma u tekućem mjesecu.
Prilikom kupovine mjesečnog prava korisnik se opredjeljuje za riječki sustav ili opatijski podsustav.

Vrste mjesečnih karata su:

TORPEDO KARTA

RCC Torpedo kartica je kartica na koju korisnik može upisati mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo na korištenje gradskog prijevoza.

Torpedo kartica nema platnu funkcionalnost.

Kartica vrijedi 4 godine, a naknada za izdavanje kartice iznosi 20,00 kn za sve kategorije korisnika. Iznimno osobe starije od 65 godina života s prebivalištem na području Jedinica lokalne samouprave na čijem teritoriju KD Autotrolej obavlja uslugu prijevoza, plaćaju naknadu u iznosu od 15,00 kn.

RADNIČKA MJESEČNA KARTA

Mogu je kupiti svi zaposleni i ostali građani koji ne ostvaruju pravo na neku drugu vrstu karte. Potrebno je predočiti samo osobnu iskaznicu.

STUDENTSKA MJESEČNA KARTA

Kartu mogu kupiti svi redovni i izvanredni studenti (uz potvrdu o redovitom ili izvanrednom studiju). Izvanredni studenti ostvaruju pravo na studentsku kartu po punoj cijeni ukoliko nisu u radnom odnosu, a  o čemu na prodajnom mjestu KD Autotrolej daju Izjavu. Pravo ostvaruju uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području gradova i općina na kojem KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja uslugu prijevoza.

SREDNJOŠKOLSKA MJESEČNA KARTA

Kartu mogu kupiti redovni polaznici srednjih škola na području gradova i općina na kojem KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja uslugu prijevoza.

OSNOVNOŠKOLSKA MJESEČNA KARTA

Kartu mogu kupiti redovni polaznici osnovnih škola.

MIROVINSKA MJESEČNA KARTA

Kartu mogu kupiti korisnici: starosne, obiteljske i invalidske mirovine, te osobe starije od 60 godina života, ako su nezaposlene.

SOCIJALNA MJESEČNA KARTA

Za prvu tarifnu zonu Grada Rijeke i Grada Opatije, ili cijelo tarifno područje od prve do četvrte zone. Kartu mogu kupiti sve nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje Grada Rijeke i Grada Opatije. Za izradu karte potrebno je donijeti: potvrdu/evidencijski karton potvrđen u mjesecu u kojem se karta kupuje, od strane Zavoda za zapošljavanje Grada Rijeke i Grada Opatije.

SUBVENCIONIRANA MJESEČNA KARTA

Izdaje se temeljem Rješenja/Zaključka/potvrde gradova/općina. Postotak subvencije može biti 100% i manji. Korisnik vrši nadoplatu do pune cijene vrijednosti mjesečnog prava, a ovisno o postotku kojeg je ostvario temeljem Rješenja, Zaključka ili Potvrde gradova/općina. Na Rješenju/Zaključku/Potvrdi navedeni su uvjeti temeljem kojih korisnik ostvaruje pravo na karte i to na osnovu: socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda. Bez navedenih priloženih Rješenja/Zaključaka/Potvrdi, KD Autotrolej nije u mogućnosti izdati kartu za javni gradski prijevoz po subvencioniranim uvjetima.

Godišnje karte

Vrijede godinu dana od dana upisa prava. Razlikujemo ove vrste karata:

RADNIČKA

65+

za osobe starije od 65 godina života koja se izdaje ovisno o visini primanja.
Četiri su cenzusa i to:
od 0 do 2.000,00 kuna cijena je 30 kuna
od 2.000,01 kuna do 3.000,00 kuna cijena je 78 kuna
od 3.000,01 kuna do 4.000,00 kuna cijena je 144 kune, a za iznos
preko 4.000,01 kuna cijena je 198 kuna.

Izdaje se na ime fizičke osobe, a mogu je kupiti sve osobe starije od 65 godina života koje imaju prijavljeno prebivalište i trajno boravište na području gradova: Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina: Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

Subvencionirana godišnja karta

Na subvencioniranu godišnju pokaznu kartu u 100%-tnom iznosu imaju pravo učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i nezaposlene osobe temeljem uvjeta:
– prihoda, socijalnog posebnih uvjeta, tjelesnog oštećenja i darivanja krvi navedenog u Rješenju, Potvrdi ili Zaključku kojega izdaje Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi gradova i općina na čijem području Prijevoznik obavlja uslugu prijevoza.

Karta za tuRistički autobus

U ponudi su karte koje vrijede 24, 48 i 72 sata po cijeni od 50, 80 i 100 kuna za odrasle, te po cijeni od 35, 55 i 75 kuna za djecu u dobi od 7 do 15 godina.

Karte vrijede od trenutka poništava u autobusu i mogu se koristiti na svim linijama KD Autotrolej i unutar svih zona. Karte se mogu kupiti u samom TuRističkom autobusu, na svim prodajnim mjestima KD Autotrolej, te na štandu u Opatiji (Slatina).