PočetnaJavni prijevozGradska kartica

Gradska kartica

Razlozi uvođenja Gradske kartice u sustav javnog prijevoza putnika

Uvođenje gradske kartice u sustav javnog prijevoza putnika predstavlja tehnološki i organizacijski izazov u cilju stvaranja preduvjeta za kvalitetniju uslugu, optimizaciju rada linija, autobusa i vozača što u konačnici treba rezultirati povećanjem atraktivnosti javnog prijevoza u potpunosti usklađenog s prijevoznim potrebama, uključujući prodaju, upravljanje i podizanje razine kvalitete usluge.

Podsustav za naplatu i kontrolu karata se sastoji od hardverske, komunikacijske i programske opreme potrebne za korištenje Gradske kartice za naplatu prijevoza u svim vozilima KD Autotrolej. Sustav se temelji na sustavu Gradske kartice Grada Rijeke kojim upravlja Sistem integrator. Gradsku karticu u tehničkom smislu predstavlja beskontaktna smart kartica za višekratnu uporabu.

Osim beskontaktne pametne kartice, u sustavu je omogućeno i korištenje beskontaktne jednokratne papirnate karte. Sustav je u potpunosti integriran sa sustavom Gradske kartice i prati cjelokupni ciklus od prodaje i naplate karata, poništavanja i registriranja karata, provjere registriranja karata te izdavanja i naplate karata od strane vozača u autobusu. Sustav omogućava dobivanje potrebnih izvještaja i statistika o korištenju i opterećenosti pojedinih kako vozila tako i linija.

Podsustav za upravljanje i nadzor prometa sastoji se od hardverske, komunikacijske i programske opreme potrebne za realizaciju navedene funkcije i u potpunosti mora biti integriran s opremom za naplatu i kontrolu karata. U okviru sustava mora biti omogućeno planiranje, upravljanje i nadzor nad svim resursima koji se koriste u prometnom procesu. Sustav omogućava satelitsko praćenje trenutne lokacije svih autobusa u realnom vremenu na digitalnoj GIS karti Grada Rijeke i okolice, koja sadrži kartografske detalje prometnica za područje jedinica lokalne samouprave na kojima KD Autotrolej obavlja uslugu prijevoza, te omogućava prikazivanje točnih lokacija svih stajališta, okretišta i putničkih terminala te ostalih geopozicija važnih za rad sustava

Cjelokupan projekt uvođenja Gradske kartice u sustav javnog prijevoza putnika doprinijet će približavanje usluge prijevoza korisnicima, a Društvu podizanje kvalitete usluge odnosno racionalizaciju poslovanja.